Llista de les macrogranges en construcció

Les explotacions de ramaderia intensiva són un dels focus de contaminació més nombrosos a nivell nacional. L’abocament de purins incidix negativament en la salubritat del aigua i la calitat de la terra, afectant a la resta d’usos. En algunes Comunitats o Ajuntaments han degut de limitar el seu creixement per insostenible. Podem actuar ara o esperar a que siga massa tard.

El medi ambient afecta a tot el món, sobretot a aquelles persones que viuen en els municipis on s’ubiquen aquestes explotacions. Així és que, a continuació, en senyalem els últims projectes de Macrogranges aprovats en la Comunitat Valenciana. Pot ser hi haja un molt prop de ta casa.